Centrum - zomerafsluiting autoverkeer Botermarkt-Nieuwe Rijn-Steenschuur (2020-274)

Vanwege de maatregelen gerelateerd aan het coronavirus wordt door de gemeente en een aantal samenwerkende partijen gezocht naar mogelijkheden om een veilig en aangenaam bezoek aan de Leidse binnenstad mogelijk te maken om zo de aantrekkingskracht van de binnenstad deze zomerperiode te vergroten. De ideeën hiervoor komen onder andere voort uit het pamflet De Leidse Zomer dat door een groot deel van de gemeenteraad wordt omarmd. Na overleg met de bewonersverenigingen en winkeliersverenigingen nemen we enkele tijdelijke maatregelen. Met deze brief informeren we u over deze maatregelen.

Uitbreiden voetgangersgebied Botermarkt en Nieuwe Rijn

Op dit moment zijn o.a. de Vismarkt, Aalmarkt en het meest westelijke deel van de Nieuwe Rijn op werkdagen tussen 11.00 en 18.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In die uren zijn deze straten onderdeel van het voetgangersgebied. Hierdoor is het in deze straten aangenamer en veiliger verblijven en ontstaat er meer ruimte voor activiteiten. Om die reden wordt dit gebied uitgebreid.

De Botermarkt en het deel van de Nieuwe Rijn tegenover de Botermarkt worden deze zomer (van zaterdag 18 juli tot en met 31 augustus) onderdeel van het voetgangersgebied. We breiden de afsluiting voor dit hele gebied uit naar het weekend, dus alle dagen in de week. De afsluiting geldt dagelijks van 11.00 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. U kunt de Botermarkt en Nieuwe Rijn dagelijks bereiken met de auto tussen 21.00 en 11.00 uur.

Maatregelen hiervoor op het Gangetje

Op het Gangetje nemen we twee maatregelen om het laden en lossen buiten het gebied te vergemakkelijken en om te zorgen voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen.

  • Maatregel 1:  Bij het bestaande laad- en losvak breiden we de tijd uit: van werkdagen tussen 11.00 en 18.00 uur naar de hele week, tussen 11.00 en 21.00 uur.
  • Maatregel 2:  twee gewone parkeervakken worden omgevormd tot gehandicaptenparkeerplaatsen die beschikbaar zijn tussen 11.00 en 21.00 uur. De overige uren zijn de laad- en losvakken én de gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar voor iedereen.

Steenschuur

De afgelopen jaren is op zaterdagen op de Steenschuur (noordzijde, tussen Garenmarkt en Gangetje) een ‘pop-up’ fietsenstalling geplaatst. Deze zomer verwachten we de hele week behoefte aan een extra fietsenstalling in de binnenstad. Om die reden laten we de pop-up fietsenstalling deze zomer van zaterdag 18 juli tot en met maandag 31 augustus staan. Dat houdt in dat 7 parkeerplaatsen onbereikbaar zijn en dat de straat afgesloten is voor autoverkeer. Via Garenmarkt en Raamsteeg of via de Doezastraat kan autoverkeer ongehinderd de wijk in- en uitrijden. Op het zuidelijk deel van het Steenschuur vormen we de betaald-parkeerplaatsen om tot vergunninghoudersplaatsen waarmee voor de bewoners in de omgeving voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeergarage Garenmarkt.

Planning

Vanaf zaterdag 18 juli 11.00 uur worden de Botermarkt en Nieuwe Rijn afgesloten. Tot en met maandag 31 augustus worden dagelijks de paaltjes om 11.00 uur omhoog gezet en om 21.00 uur weer omlaag gedaan.

Vanaf zaterdag 18 juli wordt ook de Steenschuur afgesloten. Deze blijft 24 uur per dag, tot en met maandag 31 augustus, afgesloten.

Op maandag 31 augustus worden de maatregelen teruggedraaid en hersteld naar de oude situatie. Na de zomer gaan we, in het kader van plannen voor het autoluw maken van de binnenstad, de ervaringen van bewoners en ondernemers over de genomen maatregelen bespreken. De input nemen we mee in het opstellen van de Agenda Autoluwe Binnenstad, die in januari  2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In de zomermaanden worden wensen, zorgen en ideeën hierover opgehaald. Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

M.G.A. Hermsen-Facon
Teammanager Ontwerp en Mobiliteit