Centrum - verplaatsing woensdagmarkt

Met deze brief informeer ik u over de verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt van woensdag 26 december 2018.

Markt op maandag

Deze markt wordt, in verband met de viering van Tweede Kerstdag, verplaatst naar maandag 24 december 2018 en gehouden op de Botermarkt, de Vismarkt en de Aalmarkt.

Bereikbaarheid

Ondernemers en bewoners in dit gebied moeten rekening houden met een beperkte bereikbaarheid.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de Unit Parkeren, Markt en Water van de afdeling Vergunningen Openbare Ruimte, tel. (071) 5164656 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M. Braam

Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid