Centrum - verplaatsing woensdagmarkt (2019-365)

Met deze brief informeer ik u over de verplaatsing van de wekelijkse warenmarkten van woensdag 25 december 2019 en 1 januari 2020.

Markt op dinsdag

Deze markten worden, in verband met de viering van eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag, verplaatst naar dinsdag 24 en dinsdag 31 december 2019 en worden gehouden op de Botermarkt, de Vismarkt en de Aalmarkt.

Bereikbaarheid

Houd u rekening met - net zoals op andere marktdagen - een beperkte bereikbaarheid.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

M. Braam
Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid