Catharina van Renneskade - vervanging speeltoestel (2020-023)

De gemeente gaat de schommel en ondergrond op het plein Catharina van Renneskade vervangen. De schommel wordt op dezelfde plek geplaatst waar hij nu staat. De rubbertegels worden vervangen door groen kunstgras.

Werkzaamheden

Op maandag 27 januari wordt de schommel vervangen. De bestaande schommel en de rubbertegels worden eerst verwijderd. Hierna wordt de nieuwe schommel geplaatst en wordt het kunstgras gelegd. Dit zal niet lang duren.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen, via tel. 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
 

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen, Water en Spelen
Cluster Beheer