Buys Ballotstraat - herinrichting straat (2019-317)

Vanaf maandag 18 november werkt de gemeente aan het wijzigen van de schuin gelegen parkeerplaatsen in de de Buys Ballotstraat nabij de hoek met de Van der Waalsstraat.

Deze plaatsen worden vervangen door langsparkeerplaatsen.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Egmond GWW uit Rijnsburg en nemen ongeveer twee weken in beslag.

Bereikbaarheid, verkeersmaatregelen

De Buys Ballotstraat zal ter hoogte van de woningen 23-25 volledig worden afgesloten. Dit betekent dat de eenrichtingsituatie tijdelijk komt te vervallen zodat u toch bij uw woning kunt komen.

De Buys Ballotstraat is ten tijde van de werkzaamheden doodlopend. Om in en uit rijden mogelijk te houden creëren we ter hoogte van nrs. 51-53-55 een tijdelijke passeerstrook.

Zolang deze parkeerstrrook noodzakelijk is, geldt daar ter plekke dan ook een parkeerverbod.

Huisvuil

Wij verzoeken u uw minicontainers op de kruisingen van de Buys Ballotstraat met de Van der Waalstraat of de Van ’t Hoffstraat aan te bieden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Voor werk- of uitvoeringsgerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ondergetekende of de heer Benning van Van Egmond GWW, tel. (071) 4028950.

Met vriendelijke groet,

D. van der Geest

Stadsingenieurs gemeente Leiden