Burggravenlaan - reparatie rioolputten (2020-430)

Met deze brief informeren wij u over de reparatie van de rioolputten in de Burggravenlaan. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Uit een recente rioolinspectie bleek dat de putten in de Burggravenlaan gerepareerd moeten worden. Omdat de putten midden in de weg liggen én de weg veel door verkeer gebruikt wordt, verrichten we de reparatie in de avond en nacht.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 30 november om 19.00 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot dinsdag 1 december 06.00 uur. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Verkeer en parkeren

De weg wordt tussen 19.00 uur en 06.00 uur vanwege de werkzaamheden afgesloten. Als bewoner kunt u gewoon gebruik blijven maken van de weg. De bus blijft ook rijden volgens schema. Er komen verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Overlast

Bij een deel van de werkzaamheden kan lichte geluidsoverlast ontstaan. Daarom worden de werkzaamheden die voor lichte geluidoverlast kunnen zorgen uiterlijk tot 23.30 uur uitgevoerd.
Het is niet de verwachting dat er stankoverlast ontstaat.
Mocht u toch overlast ervaren, spreek dan de toezichthouder aan, die is permanent op het werk aanwezig.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer