Brug Poelgeest - voortgang project

Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het project ‘Brug Poelgeest’.

Verwerving water Haarlemmertrekvaart

De gemeente Leiden heeft onlangs het perceel water van de Haarlemmertrekvaart aangekocht waarover de toekomstige Brug Poelgeest komt te liggen. Met de aankoop van dit deel komt de bouw van de Brug Poelgeest een stap dichterbij.

Bestemmingsplan

In 2017 heeft de gemeente Leiden het bestemmingsplan ‘Brug Poelgeest’ vastgesteld. Op dit moment loopt hierover nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Naar verwachting komt de rechter in het voorjaar van 2019 tot een uitspraak.

Informatiebijeenkomst

Als het bestemmingsplan onherroepelijk is organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over het voorlopig ontwerp van de brug met de daarop aansluitende wegen en het vervolg van het project. Een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvangt u te zijner tijd.

Informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/brugpoelgeest. Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Eric Tollenaar
Projectleider Brug Poelgeest