Brug Poelgeest - stand van zaken werkzaamheden (2023-092)

De werkzaamheden aan de brug Poelgeest zijn in april 2022 gestart. Sinds die tijd is al veel werk verzet door verschillende partijen. Helaas heeft het project ook een aantal tegenslagen gehad waardoor de werkzaamheden minder voorspoedig verlopen dan gepland. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de oplevering een jaar opschuift. In deze brief leest u hier meer over.

Aannemersbedrijf Max Bögl is de werkzaamheden gestart met het bouwklaar maken van het terrein, het kappen van de bomen, het aanleggen van de zanddijken aan beide kanten van de toekomstige brug en het maken van de fundering voor het midden van de brug. Daarna was het de beurt aan de nutsbedrijven om de aanwezige kabels en leidingen te verleggen. Deze werkzaamheden zijn later gestart dan gepland.

Tijdens de werkzaamheden is meer vervuilde grond aangetroffen dan van tevoren was voorzien. De gemeente Leiden en Max Bögl hebben een saneringsplan gemaakt om de vervuilde grond af te voeren. De Omgevingsdienst West-Holland heeft goedkeuring gegeven om de vervuilde grond te verwijderen en dit met schone grond aan te vullen.

Na aanvullend bodemonderzoek dat is uitgevoerd door Max Bögl, is gebleken dat de zanddijken van de op- en afritten een onacceptabel lange zettingstijd hebben voordat deze stabiel genoeg zijn voor gebruik. Daarom is er extra drainage aangebracht ter plaatse van de zanddijk bij de ijsbaan. Hierdoor zal de ondergrond daar sneller gaan zakken en kan er eerder weer met de aanleg van de brug worden doorgegaan dan anders het geval zou zijn.

Helaas minder voortgang bij u buiten en meer kantoorwerk in de bouwkeet en het stadhuis. Deze onvoorziene omstandigheden zorgen ervoor dat de brug Poelgeest later klaar is dan eerder is gecommuniceerd. De opleverdatum van augustus 2023 wordt verschoven naar augustus 2024.

Gelukkig zijn de werkzaamheden buiten weer in volle gang. Max Bögl brengt pijlers aan in de Haarlemmertrekvaart en vervolgens de betonnen liggers.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de BouwApp in de Google Play Store of de App Store. Zoek in de app naar ‘Realisatie Brug Poelgeest’, open het project en klik op ‘volgen’.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/brugpoelgeest. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Robert van Baarsen
Projectmanager Brug Poelgeest
Gemeente Leiden                                                

Jeroen de Hoog
Contactpersoon Brug Poelgeest
Gemeente Oegstgeest