Brug Poelgeest - informatiebijeenkomst (2019-390)

De gemeenten Leiden en Oegstgeest organiseren op dinsdag 14 januari 2020 een informatiebijeenkomst over de Brug Poelgeest. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn.

Aanleiding

Op woensdag 4 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroeps-procedure ‘Bestemmingsplan Brug Poelgeest’. Door deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kan de Brug Poelgeest op de voorziene locatie worden aangelegd.

Brug Poelgeest

De brug Poelgeest zal worden aangelegd over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest.

Met de brug en de aansluitende wegen ontstaat er een extra ontsluitingsroute voor de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor alle soorten verkeer. Hierdoor kan er in de toekomst een reguliere busverbinding door de wijk Poelgeest komen. Daarnaast vervult de brug een rol in directe fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied, de Boterhuispolder en het Bio Science Park. Naar verwachting wordt de brug in 2021 aangelegd.

Informatiebijeenkomst

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een ontwerp voor de brug Poelgeest. Er ligt inmiddels een voorlopig ontwerp dat we graag aan u laten zien op 14 januari. We vertellen u dan ook meer over het verdere verloop van het project.

De informatiebijeenkomst heeft de vorm van een inloopavond. U kunt tussen de genoemde tijden langskomen op een moment dat het u schikt. U kunt het ontwerp bekijken, uw vragen stellen aan de aanwezige projectmedewerkers en eventuele suggesties voor de verdere uitwerking van het ontwerp doorgeven.

U bent van harte welkom op:

  • Datum: 14 januari 2020
  • Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
  • Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest

Informatie

Meer informatie vindt u op www.leiden.nl/brugpoelgeest. Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Eric Tollenaar
Projectleider Brug Poelgeest
Gemeente Leiden                                              

Alexander de Vries
Projectleider Brug Poelgeest
Gemeente Oegstgeest