Bronkhorststraat - vooropnames panden (2020-338)

Op 13 mei 2020 stuurden wij u een bewonersbrief over de werkzaamheden van Ziggo in de Bronkhorststraat. Hierin was tevens aangegeven dat het onderzoek naar de technische uitvoering van onze voorgenomen werkzaamheden in de Bronkhorststraat nog niet klaar was. Omdat het onderzoek inmiddels is afgerond informeren wij u hierbij over de uitkomsten van het onderzoek en het vervolg.

Onderzoek

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de rijbaan in de Bronkhorststraat weer naar de oorspronkelijke hoogte teruggebracht kan worden. Door ook de stoep iets aan te passen, wordt het huidige hoogteverschil tussen de rijbaan en stoep verminderd. Dit verbetert de op- en afstapmogelijkheden. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in oktober.

Vooropnames en monitoring tijdens de werkzaamheden

Voorafgaand aan de werkzaamheden maakt het externe bureau BBCI Frijwijk vooropnames van de panden in de Bronkhorststraat. Deze vooropnames (middels foto’s van de binnen- en buitenkant van de woningen) zijn bedoeld om de huidige bouwkundige staat van de woningen vast te leggen.

Om tijdens de uitvoering te kunnen monitoren of de werkzaamheden van invloed zijn op de panden worden er ook trillingsmeters en mogelijk hoogteboutjes geplaatst.

Brief met aankondiging vooropnames

De vooropnames worden uitgevoerd in de periode van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober. Bureau BBCI Frijwijk stuurt u hierover binnenkort een brief en vraagt u dan ook toestemming om binnen foto’s te maken. Voor het doen van de opname kunt u een afspraak maken óf u wacht af tot een medewerker in de aangegeven periode bij u langs komt. Naast de vooropnames worden ook enkele bewoners benaderd voor het plaatsen van hoogteboutjes. Ten slotte vraagt de aannemer u mogelijk of er gedurende de werkzaamheden een trillingsmeter aan uw pand bevestigd mag worden.

Werkzaamheden

Nadat het opnamebureau gereed is met haar werkzaamheden zal aannemer Sloos, naar verwachting vanaf 12 oktober a.s. in totaal ongeveer vijf weken bezig zijn met de werkzaamheden in de straat. De woningen blijven bereikbaar door middel van loopschotten. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de Bronkhorststraat komen er borden met ‘verboden te parkeren’ in en rondom de Bronkhorststraat te staan. In het deel van de straat waar deze borden dan staan, kunt u uw auto en/of fiets niet parkeren.

Bij overlast

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden in de straat tot overlast kunnen leiden. Wij proberen dit tot een minimum te beperken. Mocht u onverhoopt klachten hebben, vragen of hulp nodig hebben tijdens de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Chris Ernst, projectcoördinator bij de gemeente Leiden. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-44377917 of via e-mail: c.ernst@leiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u via e-mail contact opnemen met ondergetekende: p.tempelaars@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager