Bronkhorststraat - uitstel aanpassing bestrating (2019-352)

Op 12 november stuurden wij u een bewonersbrief, waarin de werkzaamheden voor het ophogen van de rijbaan in de Bronkhorststraat werden aangekondigd. U kunt deze brief terugvinden op www.leiden.nl/bewonersbrieven onder nummer 326.

Uitstel werkzaamheden

De werkzaamheden zouden op maandag 2 december beginnen.

Wij stellen de werkzaamheden echter uit, omdat er bij eerdere werkzaamheden in de straat schade aan een woning is ontstaan. Voor de zekerheid doen wij een nader onderzoek naar de technische uitvoering van het werk.

Planning

Het werk zal niet meer voor de kerst ingepland worden. Als we een nieuwe datum weten, ontvangt u opnieuw een bewonersbrief van ons.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars, Projectmanager