Bronkhorststraat - aanpassing bestrating (2020-188)

Op 26 november 2019 stuurden wij u een bewonersbrief over het uitstel van de werkzaamheden voor het ophogen van de rijbaan in de Bronkhorststraat. Er moest nader onderzoek worden gedaan naar de technische uitvoering van het werk.

Nader onderzoek

Het onderzoek met betrekking tot onze voorgenomen werkzaamheden is nog niet afgerond. Op het moment dat het onderzoek is afgerond informeren wij u hierover.

Werkzaamheden nutsbedrijf

Daarnaast heeft Ziggo een vergunning aangevraagd om werkzaamheden in de stoep te mogen uitvoeren. Aan Ziggo is een vergunning verleend en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. U wordt door Ziggo zelf verder geïnformeerd over hun werkzaamheden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact ter attentie van mw.Tempelaars.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager