Bronkhorststraat - aanpassing bestrating (2019-326)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan de rijbaan in de Bronkhorststraat. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 2 december 2019. Wij realiseren ons dat uw straat wederom wordt belast met werkzaamheden. Onze excuses hiervoor.

Wat voorafging

Tijdens het ontwerpproces van de herinrichting van Noorderkwartier West is in de Bronkhorststraat bewust gekozen voor een groter verschil tussen stoep en rijbaan dan gebruikelijk om het parkeren op de stoep tegen te gaan. De Bronkhorststraat is smal waardoor parkeren op de stoep tot problemen kon leiden. Bovendien kwamen de antiparkeerpaaltjes niet meer terug na de herinrichting. Dit is tijdens bewonersavonden met de buurt gecommuniceerd.

Na het vaststellen van het definitieve herinrichtingsontwerp is echter betaald parkeren ingesteld dat parkeren op de stoep tegengaat. Daarnaast is ook gebleken dat het grote hoogteverschil tussen rijbaan en stoep in de praktijk niet goed functioneert. Op de smalle stoep staan regelmatig fietsen tegen de gevels geparkeerd, waardoor de doorgang voor voetgangers belemmerd wordt. Zij zijn genoodzaakt om op de rijbaan te lopen. Door het huidige hoogteverschil tussen rijbaan en stoep is gebleken dat het voor ouderen en minder validen lastiger is om de stoep op- en af te stappen.

We hebben onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het op- en afstappen van de stoep te verbeteren. De beste oplossing is het ophogen van de gehele rijbaan waardoor het verschil in hoogte tussen de stoep en rijbaan verkleind wordt naar ongeveer tien centimeter, net zoals in de rest van de wijk.

Werkzaamheden

Aannemer Van Gelder gaat de rijbaan in de Bronkhorststraat ophogen. De werkzaamheden starten op maandag 2 december en duren ongeveer tot en met vrijdag 20 december. De rijbaan van de Bronkhorststraat, die loopt van de Molenstraat tot aan de Theresiastraat wordt als eerste opgehoogd. Dit betekent dat in dit deel van de straat tijdelijk niet geparkeerd kan worden. Hierna wordt het deel van de straat dat loopt van de Theresiastraat tot aan de Mauritsstraat opgehoogd, waar dan vervolgens niet geparkeerd kan worden. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt met verkeersborden ter plaatse. U kunt uw woning via de stoep bereiken. Wij laten de werkzaamheden binnen een zo kort mogelijke periode uitvoeren om de overlast tot een minimum te beperken. Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact ten name van de projectondersteuner Jeroen van Dijck.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager