Broekweg/Veluwemeerlaan - aanpassing kruising (2020-194)

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de kruising van het fietspad Broekweg en de Veluwemeerlaan opnieuw ingericht. In deze brief leggen we uit wat we willen aanpassen en waarom we dat doen.

Aanleiding

In 2014 is de inrichting van de kruising veranderd en heeft de fietser voorrang gekregen op het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan. Sindsdien heeft de gemeente diverse meldingen en klachten ontvangen over de verkeersveiligheid. Uit verkeersonderzoek is gebleken dat fietsers en voetgangers in veel gevallen een andere route over de kruising kiezen dan van hen verwacht wordt. Door het huidige wegontwerp en de verkeerssituatie aan te passen, wil de gemeente de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

Het fietspad Broekweg kruist de Veluwemeerlaan in de huidige situatie in een rechte lijn. De gemeente heeft in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie een voorlopig ontwerp gemaakt waarin het fietspad de Veluwemeerlaan zo haaks mogelijk kruist (zie de afbeelding op de achterzijde van deze brief). Deze knik in het fietspad remt de fietsers af voordat ze de Veluwemeerlaan oversteken en verbetert het zicht voor al het verkeer.

Om het verkeer op de Veluwemeerlaan af te remmen, komen er verkeersdrempels in de weg. Voetgangers die over de Broekweg wandelen, hebben straks twee plekken waar ze veilig kunnen oversteken: de oversteekplek naast het fietspad en het zebrapad bij de bushaltes.

Veiligheid voor fietsers

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, zal de fietser op de Broekweg in de nieuwe situatie geen voorrang meer hebben op het verkeer op de Veluwemeerlaan. Om deze voorrangsverandering toe te passen, is een verkeersbesluit nodig. Dit besluit wordt op 29 mei gepubliceerd en verschijnt in de Gemeenteberichten in het Leids Nieuwsblad, www.leiden.nl/stadskrant, en op www.overheid.nl.

Planning

De uitvoering van de nieuwe inrichting van de kruising staat gepland voor het najaar van 2020, maar is afhankelijk van het definitieve verkeersbesluit. Wanneer de startdatum van de werkzaamheden bekend is, zullen we u opnieuw informeren.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het voorlopig ontwerp? U kunt deze tot maandag 15 juni per mail doorgeven aan projectleider Danila Ploeger, d.ploeger@leiden.nl. Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op de projectpagina ‘Kruising Broekweg en Veluwemeerlaan’ op de website van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger, Projectleider