Broekweg - Veluwemeerlaan - aanpassen kruispunt (2020-425)

Een maand geleden ontving u een brief over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Broekweg/Veluwemeerlaan. Hierbij informeren wij u over de uitvoering.

Op maandag 23 november start aannemer AW Vessies Infra met de werkzaamheden. Om de kruising veiliger te maken, krijgt deze een nieuwe inrichting. Het fietspad Broekweg komt meer haaks op de Veluwemeerlaan te liggen. Hierdoor ontstaat er een knik in het fietspad, die fietsers voor de kruising laat afremmen. De meer haakse kruising verbetert ook het zicht vanaf de Veluwemeerlaan op de Broekweg en andersom.

Planning en aanpak

De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken. Dit is afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden. De aannemer begint met de noordzijde van de Veluwemeerlaan/Broekweg, daarna volgt de zuidzijde.

Bereikbaarheid Veluwemeerlaan

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt er een verkeerslicht geplaatst op de Veluwemeerlaan. Automobilisten en de bus kunnen op deze manier om beurten in beide richtingen gebruik blijven maken van de Veluwemeerlaan. Deze maatregel is afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Fietsers langs de Veluwemeerlaan worden door de wijk omgeleid.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruik maken van een tijdelijke bushalte aan de noordzijde van de Veluwemeerlaan, ter hoogte van zijstraat De Hoek.

Omleidingsroute fiets/voetganger Broekweg

Omwille van de veiligheid wordt het fiets- en voetgangersverkeer over de Broekweg tijdens de werkzaamheden omgeleid. Op de achterkant van deze brief ziet u een kaartje waarop deze routes zijn aangegeven. Wij vragen u vriendelijk om de omleidingsroutes te volgen. Mogelijk kunt u een alternatieve route naar uw bestemming nemen, zodat u niet over de kruising Veluwemeerlaan/Broekweg hoeft. Wij danken u voor uw medewerking.

Contact

Met vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de heer Ruud Langeveld van AW Vessies Infra:

  • Telefoonnummer: 06 - 37 27 09 24
  • E-mail: rlangeveld@awgroep.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op de projectpagina ‘Kruising Broekweg en Veluwemeerlaan’ op de website van de gemeente Leiden. Met vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met projectmanager Danila Ploeger, d.ploeger@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectmanager