Briniostraat - vervolg vergroenen (2021-068)

Op 1 december stuurden wij u een brief met daarin informatie over de vergroeningsplannen van de Briniostraat . Het concept ontwerp hebben wij met u gedeeld op het participatieplatform doemee.leiden.nl. Ook heeft u via dit platform uw reactie kunnen geven.

Wij bedanken u voor uw reactie. Erg leuk om uw enthousiasme te lezen en ook zeker goed dat er kritisch is gekeken naar het ontwerp.

Ontwerp

De reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in een nieuw ontwerp en er is rekening gehouden met de wensen die door verschillende bewoners zijn doorgegeven. In het midden van deze brief treft u het ontwerp aan, op de achterkant vindt u het beplantingsplan.

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten van het ontwerp.

Uitgangspunten ontwerp

  • De straatjes (S1,2,3 en 4) op een gelijke manier inrichten. Zij vormen de verbindende schakels in de straat en zorgen voor eenheid.
  • Rond de bestaande bomen komt een langwerpig groenvak, met in het midden van de straat voldoende loopruimte. Ook aan de huizenzijde blijft een loopstrook over.
  • Bestaande groenvakken die zijn aangelegd in het kader van Samen aan de Slag blijven bestaan.
  • De pleintjes inrichten voor verblijf en spelen. Elk pleintje met een eigen accent.
  • De groenvakken zoveel mogelijk vergroten. Elk pleintje wordt begrensd door groen, zodat duidelijk wordt waar het plein begint of eindigt. De rubber tegels onder de speelelementen blijven liggen. Ook de net aangelegde spuitvloer bij pleintje P3 blijft liggen.

Reactie geven

Voordat het ontwerp wordt uitgevoerd, wil ik u de gelegenheid bieden om een laatste reactie te geven op het aangepaste ontwerp. U kunt uw reactie tot en met donderdag 1 april 2021 mailen naar: l.van.velzen@leiden.nl.

Geveltuinen

Leiden is een prachtige stad met veel historie en gezellige wijken en buurten, in het centrum en daarbuiten. Als er iets te wensen valt, is het meer groen in de stad. Het ziet er fleurig uit, maar helpt ook om hevige regenbuien en periodes van droogte en hitte op te vangen. De gemeente investeert in groen, maar misschien wilt u zelf ook aan de slag? Bijvoorbeeld met een gezellige geveltuin voor uw deur of naast uw huis. Denk daarbij ook eens aan klimplanten tegen de gevel. Enkele bewoners hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in een geveltuin. Ook u wil ik de gelegenheid geven om uw eventuele interesse kenbaar te maken. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: aandeslag@leiden.nl. Meer informatie vindt u in bijgevoegde folder.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheerder