Briniostraat - definitief groenontwerp (2021-112)

In de brief van 17 maart 2021 stuurden wij u het aangepaste ontwerp voor het vergroenen van de Briniostraat. Aan u is gevraagd om een laatste reactie te geven op dit ontwerp.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme. Goed dat u nog een keer kritisch naar het ontwerp heeft gekeken. De ontwerper heeft, waar mogelijk, de reacties verwerkt en in de bijlage vindt u het definitieve ontwerp en het definitieve beplantingsplan (alleen bij de papieren brief).

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals een korte toelichting op het definitieve ontwerp.

Uitgangspunten ontwerp

  • De straatjes (S1,2,3 en 4) op een gelijke manier inrichten. Zij vormen de verbindende schakels in de straat en zorgen voor eenheid.
  • Rond de bestaande bomen komt een langwerpig groenvak, met in het midden van de straat voldoende loopruimte. Ook aan de huizenzijde blijft een loopstrook over.
  • Bestaande groenvakken die zijn aangelegd in het kader van Samen aan de Slag blijven bestaan.
  • Het middelste pleintje zoveel mogelijk inrichten voor sport en spel.
  • Elk pleintje een eigen accent.
  • De groenvakken zoveel mogelijk vergroten. Elk pleintje wordt begrensd door groen, zodat duidelijk wordt waar het plein begint of eindigt. De rubber tegels onder de speelelementen blijven liggen. Ook de net aangelegde spuitvloer bij pleintje P3 blijft liggen.

Uitvoering

De werkzaamheden, zoals getoond in het ontwerp, worden in het najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen
Wijkbeheerder