Briljantstraat - vervanging speeltoestellen (2019-288)

De gemeente Leiden gaat de speeltoestellen aan de Briljantstraat vervangen omdat deze verouderd zijn. De tafeltennistafel blijft wel behouden, maar wordt verder van de huizen af geplaatst. Het bankje blijft op dezelfde plek staan. Het bedrijf Van Ee B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de keuze van de speeltoestellen. Zo zorgen we ervoor dat de speeltoestellen aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Op de achterzijde van deze brief staat het vervangingsplan voor de speelplaats. Wij nodigen u hierbij graag uit om mee te denken.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 8 november een e-mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw ideeën en aanvullingen.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit aangepaste ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering begin 2020.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Danny Boers

Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair

Cluster Beheer