Briljantstraat - vervangen speeltoestel (2019-384)

Op 21 oktober stuurden wij u een brief over de renovatie van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-288, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Wijzigingen op basis van de inspraak

Aan de hand van de inspraak hebben wij het plan voor het vervangen van de speeltoestellen aangepast. De veranderingen ten opzichte van het vorige plan zijn de volgende:

  • De balken worden vervangen door een peuterklimtoestel en een stratosphere. Deze worden geplaatst bij het bestaande bankje zodat begeleiders makkelijk toezicht kunnen houden.
  • Voor de oudere kinderen is er op het breede gedeelte ruimte voor schommelen, tafeltennis en vrij spel.
  • Er zijn meerdere reacties binnengekomen over de schommel. Sommige omwonende willen de nestschommel behouden, anderen zijn juist blij met de nieuwe tweepersoonsschommel. Er is voor gekozen de tweepersoonsschommel in het plan te behouden.

Er was ook behoefte aan een klimtoestel voor grotere kinderen, maar dit kon niet in het plan worden meegenomen vanwege het beperkte budget

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Uitvoering

Begin 2020 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

 

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair
Cluster Beheer