Brahmslaan - onderhoud asfalt (2021-172)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op de Brahmslaan. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Brahmslaan wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Brahmslaan tussen rotonde Kennedylaan en Tsjaikowskikade is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

Omdat er op meerdere locaties in de stad wordt gewerkt is niet exact aan te geven hoe laat bij u in de buurt gestart wordt, maar het verwachte startmoment ligt rond 01.00 uur.
We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.
De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • De nacht van dinsdag 29 juni op woensdag 30 juni vanaf ca. 01.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding.
  • De nacht van woensdag 30 juni op donderdag 1 juli is gereserveerd als back-up en voor eventuele herstelwerkzaamheden. Mogelijk is deze avond niet nodig
  • De nacht van donderdag 1 juli op vrijdag 2 juli vanaf ca. 01.00 uur - asfalterings-werkzaamheden en aanbrengen belijning.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de voetpaden wordt niet gewerkt. De Brahmslaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, waardoor u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of omrijden. De omleiding wordt met borden aangegeven. Wij vragen om uw begrip en medewerking.
Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Omleidingen worden aangeven met borden.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer