Boshuizerlaan - parkeerterrein (2020-024)

Met deze brief informeren wij u over aanpassingen aan het parkeerterrein achter de Vijf Meihal en aan de toegangsweg naar het parkeerterrein. De werkzaamheden staan gepland in de tweede helft van februari 2020.

Aantal parkeerplaatsen

Voor de realisatie van het nieuwe Leonardo College aan de Telderskade wordt een deel van het parkeerterrein achter de Vijf Meihal gebruikt. Hierdoor vervallen er in totaal 70 parkeerplaatsen.
Door een betere inrichting van het overgebleven parkeerterrein en de Boshuizerlaan worden 35 van de 70 parkeerplaatsen gecompenseerd. Op deze manier wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de zorgen en wensen van bewoners over de parkeerpiek rond thuiswedstrijden van basketbalclub Zorg & Zekerheid Leiden.

Herinrichting

Voor de compensatie van de parkeerplaatsen wordt een deel van de Boshuizerlaan (de huidige ‘lus’/weg van en naar het parkeerterrein) een doorgaande weg met haaksparkeren aan beide zijden. De bloembak ter hoogte van de huidige ‘lus’ wordt daarvoor verwijderd. De afsluiting van de Boshuizerlaan bij de Telderskade blijft gehandhaafd. Bij het bestaande parkeerterrein worden de parkeerplaatsen geoptimaliseerd en aan de zuid- en westrand aangevuld.

Parkeerbeleid en monitoring

Het parkeerregime (betaald parkeren) blijft gehandhaafd in deze zone.
Op termijn worden er bij het Indoor Sportcentrum 60 parkeerplaatsen gerealiseerd en wordt er ruimte gezocht voor de compensatie van de 150 parkeerplaatsen in samenhang met de geplande woningbouwprojecten in dit gebied.

Meer informatie

De sloop van de huidige schoolgebouwen start naar verwachting eind februari. De planning is dat de nieuwe school gebouwd wordt vanaf de zomer van 2020 tot en met de zomer van 2021.
Wilt u meer informatie over de realisatie van het nieuwe Leonardo College of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?  Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact ten name van de heer Ben Pillen.


Met vriendelijke groet,

Thijs Delisse,
Projectmanager realisatie Leonardo College
Gemeente Leiden