Boshuizerkade - voorbereiding werkzaamheden bouw sporthal (2021-300)

In januari start de bouw van het Indoor Sportcentrum aan de Boshuizerkade. Vooruitlopend op deze bouw is het noodzakelijk dat de bestaande inrit bij de kruising Boshuizerkade - Telderskade wordt aangepast. Ook wordt aan de riolering gewerkt. Dat gebeurt van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november a.s. De Boshuizerkade is hierdoor tussen de Telderskade en de Vijf Meilaan afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze brief treft u hierover meer informatie aan.

Aanpassingen bij de inrit

De bestaande inrit gaat vanaf de bouw van de sporthal dienen als uitweg voor het toekomstige (vracht)verkeer. Daarom gaat de gemeente de inrit verbreden, een riool-/huisaansluiting realiseren en tijdelijke verharding aanleggen. Daarnaast vervallen tijdelijk enkele parkeervakken aan de overzijde van de inrit om ruimte vrij te maken om het vrachtverkeer met lange lading de benodigde draairuimte te geven. Dit duurt zo lang de sporthal wordt gebouwd.

Uitvoering, tijdelijke afsluiting Boshuizerkade

De werkzaamheden voor de inrit e.o. worden uitgevoerd van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november.
Enkele dagen voor maandag 22 november en enkele dagen na vrijdag 26 november zult u mogelijk ook werkzaamheden zien bij de Boshuizerkade.

Meer Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Francis Nauman
Omgevingsmanager