Boshuizerkade - start herinrichting 2020-365

De gemeente Leiden heeft opdracht gegeven aan Dura Vermeer Infra voor de herinrichting van de Boshuizerkade en Ter Haarkade om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners en belangstellenden van de Boshuizerkade en aanliggende straten tot stand gekomen.

Op maandag 12 oktober wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren

  • De Boshuizerkade - Ter Haarkade wordt ingericht als 30km-weg, waarbij rechts voorrang heeft. De weg oogt smaller waardoor het verkeer langzamer rijdt.
  • Er komen duidelijke oversteekplaatsen op logische locaties zoals bij de Vijf Mei Topsporthal en de Woonzorglocatie Topaz Lakenhof.
  • Er worden meer fietsparkeerplekken aan de Boshuizerkade toegevoegd.
  • Er komen klimaatadaptieve maatregelen en meer groen. Zo komen er groenvakken langs de hele Boshuizerkade, er worden extra bomen geplant en de middeneilanden worden groen.
  • Ter voorbereiding op toekomstige rioolwerkzaamheden van de Gasthuiswijk worden op  verschillende locaties riooloversteken naar de watersingel in de Boshuizerkade aangelegd. Hierdoor hoeft de straat Boshuizerkade maar één keer open en wordt hinder voor omwonenden zoveel mogelijk verminderd.

Fasering

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden aan de Boshuizerkade gefaseerd uitgevoerd (zie afbeelding).

 

Plaatje van de volgorde van de geplande werkzaamheden.

De eerste fase gaat van start op maandag 12 oktober 2020. In deze fase wordt het kruispunt Telderskade - Boshuizerlaan voorzien van een verhoogd verkeersplateau om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden aan het kruispunt nemen vier weken in beslag. Als fase 1 geheel is afgerond, wordt gestart met fase 2.

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de werkzaamheden van fase 1 is het niet mogelijk om vanaf de Churchilllaan de Boshuizerkade te bereiken. Dit komt omdat het kruispunt Telderskade - Boshuizerkade tijdens de werkzaamheden is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Haagweg en Ter Haarkade. Bewoners van de Telderskade kunnen via de Hoflaan met de auto hun woning bereiken. Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto dichtbij uw woning te parkeren. Wij verzoeken u in dat geval elders in de wijk een plekje te zoeken. Voor voetgangers blijven de woningen bereikbaar door middel van loopschotten.

Planning totale werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden van alle fasen in juli 2021 afgerond zijn.

Huisvuil

Per fase wordt er een tijdelijke aanbiedverzamelplaats van mini-containers ingericht en aangegeven.

Communicatie

Tweewekelijks wordt er per mail een korte update verstuurd over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden. Hiermee blijft u goed op de hoogte over de werkzaamheden en actuele situatie. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden via boshuizerkade@leiden.nl.

Informatie

Op de website www.leiden.nl/boshuizerkade vindt u meer informatie over dit project.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D. Nagel
Projectleider Herinrichting Boshuizerkade