Boshuizerkade - presentatie ontwerp herinrichting

Om een verkeersveiligere en groenere Boshuizerkade te realiseren, werkt de gemeente sinds begin juli 2018 samen met bewoners, vertegenwoordigers en belangstellenden van de Boshuizerkade en aanliggende straten aan een plan om de Boshuizerkade opnieuw in te richten.

Inrichting Boshuizerkade en Ter Haarkade

Al jarenlang zijn er klachten uit de wijk over de inrichting en de verkeerssituatie van de Boshuizerkade en de Ter Haarkade. De klachten gaan onder andere over auto’s die te hard rijden, wat niet alleen geluidhinder maar ook gevaarlijke situaties kan opleveren voor weggebruikers en bewoners.

De planvorming voor de herinrichting heeft enige tijd stilgelegen in verband met de bouw van de nieuwe wijk Churchillpark. Nu deze wijk klaar is, heeft de gemeente Leiden de planvorming van het project weer opgepakt.

Presentatie Definitief Ontwerp

Tijdens de projectenmarkt Leiden Zuidwest op 18 oktober 2018 hebben wij het Voorlopig Ontwerp (VO) gepresenteerd. Inmiddels heeft dit plan geleid tot een Definitief Ontwerp (DO) dat we graag tijdens een inloopavond aan u willen laten zien. Wethouder Martine Leewis is aanwezig om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op:

  • Datum: woensdag 10 april 2019
  • Tijd: 17.00-19.00 uur (vrije inloop)
  • Locatie: Speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10a

Meer Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u op de inloopavond te zien.

Met vriendelijke groet,

F. Edeling
Omgevingsmanager Herinrichting Boshuizerkade