Boshuizerkade - herinrichting start fase 3 (2021-034)

Sinds oktober vorig jaar werkt aannemer Dura Vermeer in opdracht van de gemeente Leiden aan de herinrichting van de Boshuizerkade en Ter Haarkade om de verkeersveiligheid te verbeteren. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering.

Afronding fasen 1 en 2

Uiterlijk vrijdag 5 februari worden de rioolwerkzaamheden van fase 2 bij de Meerhof afgerond. Aansluitend wordt de bestrating aangebracht, waarbij op de Boshuizerkade ter hoogte van de huisnummers 100, 101 en 102 (bij de kruising met de Meerhof) een verhoogd verkeersplateau wordt aangelegd. De nieuwe beplanting in de groenvakken aan de zijde van de woningen wordt komend voorjaar aangebracht.

Asfaltering fasen 1 en 2

Het aanbrengen van de toplaag van het asfalt van fase 1 en 2 gebeurt eind maart. Dit omdat de weersomstandigheden voor asfalteren gunstig moeten zijn, om te voorkomen dat de toplaag loslaat. De asfaltwerkzaamheden nemen ongeveer drie werkdagen in beslag.
U krijgt vooraf bericht betreft de datum van uitvoering en de tijdelijke verkeersmaatregelen die dan genomen worden.

Fasering

De werkzaamheden aan de Boshuizerkade worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 3 - tussen Duinhof en Arthur van Schendelstraat

In week 6 (8 -12 februari) starten de werkzaamheden van fase 3.  Hierbij wordt het gedeelte tussen de tweede zijstraat Duinhof tot net voor de zijstraat Arthur van Schendelstraat afgesloten. Allereerst zullen hier de voetpaden en parkeervakken aan de woningenzijde worden opgebroken. Direct daarna worden de rioolhuisaansluitingen vervangen. Ook ter hoogte van de Duinhof, Boshof en Willem Klooslaan worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd.

Fase 3 - ook tussen Willem Klooslaan en Martinus Nijhoffstraat

In week 7 worden ook het voetpad en parkeervakken tussen de Willem Klooslaan tot net voor de zijstraat Martinus Nijhoffstraat opgebroken, en worden direct de rioolhuisaansluitingen worden vervangen. De werkzaamheden van fase 3 zijn uiterlijk medio april gereed.

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de werkzaamheden van fase 3 is de Boshuizerkade afgesloten voor het doorgaande verkeer, tussen de tweede zijstraat Duinhof (noordzijde) tot net voor de Martinus Nijhoffstraat.
Het bestemmingsverkeer voor de zijstraten Meerhof en Duinhof en de voetbalvereniging FC Boshuizen worden omgeleid via de Churchilllaan en Telderskade. De zijstraat Boshof en de winkeliers in de Willem Klooslaan zijn het gemakkelijkst te bereiken door de omleidingsroute te volgen via de Churchilllaan, Telderskade en Hoflaan.
Het bestemmingsverkeer voor de Arthur van Schendelstraat kan voorlopig nog wel via de Boshuizerkade rijden. Er zal een moment komen dat ook de Arthur van Schendelstraat wordt afgesloten. Vooraf maken we dan een tijdelijke verkeersontsluiting via de Martinus Nijhoffstraat. Hierbij treffen we extra voorzieningen om de veiligheid van de bewoners en spelende kinderen te garanderen. Vooraf krijgen de direct omwonenden van de Arthur van Schendelstraat en van het ‘Churchillparkje’ hierover bericht.

Planning totale werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden van alle fasen in juli 2021 afgerond zijn.

Parkeren en huisvuil

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto dichtbij uw woning te parkeren. Wij verzoeken u in dat geval elders in de wijk een plekje te zoeken. Voor voetgangers blijven de woningen bereikbaar door middel van loopschotten.
Per fase is er een tijdelijke aanbiedverzamelplaats van minicontainers ingericht en aangegeven. Tevens zorgen we ervoor dat de zijstraten bereikbaar blijven voor de huisvuilophaaldienst.

Communicatie

Tweewekelijks maken we een korte update over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden. Dit versturen we per mail. Hiermee kunt u goed op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden en de actuele situatie. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden via boshuizerkade@leiden.nl.

Informatie

Op de website www.leiden.nl/boshuizerkade vindt u meer informatie over dit project.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D. Nagel
Projectleider Herinrichting Boshuizerkade