Boshuizerkade - herinrichting (2021-131)

Sinds oktober vorig jaar werkt aannemer Dura Vermeer in opdracht van de gemeente Leiden aan de herinrichting van de Boshuizerkade en Ter Haarkade om de verkeersveiligheid te verbeteren. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de uitvoering.

Afronding fase 3

De herinrichting van de Boshuizerkade is aan de zuidzijde vanaf de Telderskade tot en met de zijstraat Boshof gereed. De nieuwe bomen en sierbeplanting in de groenvakken zijn hier ook reeds aangeplant.

Op dit moment wordt het straatwerk van het grote verhoogd verkeersplateau bij de Willem Klooslaan - Arthur van Schendelstraat aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal dit verkeersplateau op woensdag 19 mei gereed komen. Vervolgens start fase 4.

Fase 4

Inmiddels zijn we al gestart met het opbreken van de parkeervakken aan de watersingelzijde.
De rijweg blijft hier wel toegankelijk voor het bestemmingsverkeer zolang fase 3 nog niet gereed is.
Op woensdag 19 mei start fase 4.

Het weggedeelte vanaf de Martinus Nijhoffstraat tot net vóór de Thea Beckmanstraat is dan afgesloten. Allereerst zullen hier de voetpaden en parkeervakken aan de woningzijde worden opgebroken. Direct daarna worden de rioolhuisaansluitingen vervangen. Ook ter hoogte van de Kneppelhoutstraat en Staringkade worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd.
De verwachting is dat de werkzaamheden van fase 4 uiterlijk eind juni gereed zijn.

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de werkzaamheden van fase 4 is de Boshuizerkade/Ter Haarkade afgesloten voor het doorgaande verkeer, vanaf de Martinus Nijhoffstraat tot net voor de Thea Beckmanstraat.
De zijstraten Toussaintkade (oostzijde), Staringkade en Kneppelhoutstraat zijn aan de noordzijde bereikbaar via de straten Ten Katestraat en Da Costastraat.
Het bestemmingsverkeer voor de Meerhof, Duinhof en Boshof en de voetbalvereniging FC Boshuizen worden omgeleid via de Churchilllaan en Telderskade.

Bestemmingsverkeer Churchillpark

Het bestemmingsverkeer voor de woonwijk ‘Churchillpark’ en de woonzorglocatie Topaz ‘Lakenhof’ wordt omgeleid via de Churchilllaan - Telderskade en is dan alleen nog bereikbaar via de Arthur van Schendelstraat. Dit zal van korte duur zijn om in de woonwijk Churchillpark onnodige verkeersdrukte te voorkomen.
Zodra het nieuwe straatwerk van het verkeersplateau ter hoogte van de Martinus Nijhoffstraat is aangebracht, wordt dit verkeersplateau weer opengesteld voor het verkeer. Dan is het ook weer mogelijk om via twee zijstraten de woonwijk ‘Churchillpark’ in en uit te rijden via de zuidzijde van de Boshuizerkade.

Bereikbaarheid woningen en parkeren

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto dichtbij uw woning te parkeren.
Wij verzoeken u in dat geval elders in de wijk een plekje te zoeken.
Voor voetgangers blijven de woningen bereikbaar door middel van loopschotten.

Planning totale werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden van alle fasen in augustus 2021 afgerond zijn.

Huisvuil

Per fase is er een tijdelijke aanbiedverzamelplaats van minicontainers ingericht en aangegeven.
Tevens zorgen we ervoor dat de zijstraten bereikbaar blijven voor de huisvuilophaaldienst.

Communicatie

Tweewekelijks maken we een korte update over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden. Dit versturen we per mail. Hiermee kunt u goed op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden en de actuele situatie. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden via boshuizerkade@leiden.nl

Informatie

Op de website www.leiden.nl/boshuizerkade vindt u meer informatie over dit project.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 -
keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D. Nagel
Projectleider Herinrichting Boshuizerkade