Boshuizen - onderhoud bestrating

Na inspectie is gebleken dat de bestrating in uw wijk aan groot onderhoud toe is. Verschillende delen worden opnieuw bestraat, waarbij het aanwezige materiaal zo veel mogelijk opnieuw wordt gebruikt. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering

Het werk vindt plaats aan de rijweg, de parkeervakken en het trottoir van diverse straten in uw wijk. Begonnen wordt in de Richard Holstraat en Brandts Buyskade. De werkzaamheden starten op maandag 19 augustus. en duren naar verwachting tot begin 2020. De uitvoering kan door slecht weer of onvoorziene omstandigheden van de planning afwijken. Wanneer er werkzaaheden zullen plaatsvinden in uw straat of directe omgeving, ontvangt u een brief met meer informatie.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer