Bos van Bosman - denk mee over het voorlopig ontwerp (2022-297)

In juni heeft u van ons een brief ontvangen over de opknapbeurt van het Bos van Bosman. Eens in de 25 jaar worden alle parken in Leiden opgeknapt en opgefrist. Volgend jaar is het Bos van Bosman aan de beurt. We maken het park klaar voor de toekomst zodat jong en oud er volop van kunnen blijven genieten. Om tot een plan te komen vragen we u mee te denken over het Bos van Bosman.

Wat gaat er gebeuren? 

Bij een opknapbeurt kijkt de gemeente welke delen van het park extra aangevuld, gesnoeid of aangepast moeten worden. Er komen planten bij die goed zijn voor de verschillende dieren in de stad zoals vogels en insecten. Daarnaast heeft de gemeente vier doelstellingen voor het park, doelstellingen die ervoor zorgen dat het park ook in de toekomst een prachtige plek blijft voor mens en dier. Hoe we die doelstellingen realiseren onderzoeken we graag samen met u.

Doelstellingen 

Leiden heeft vier doelstellingen voor het Bos van Bosman: 
1.    Versterken biodiversiteit, ecologie, water, klimaatadaptatie en toegankelijkheid
2.    Het behouden van het bosachtig karakter van het park 
3.    Het park Bos van Bosman met logische looproutes verbinden met de omliggende parken. 
4.    Opstellen van een beheerplan waarin staat hoe we in de toekomst het park beheren en verbeteren en daarmee het park, het groen en de biodiversiteit blijvend versterken. 

Tot nu toe

In juni en juli is meegedacht over het schetsontwerp via doemee.leiden.nl. Waar mogelijk heeft de gemeente Leiden de gegeven wensen en ideeën verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Een voorlopig ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp. De reacties en het ontwerp kunt u vinden op doemee.leiden.nl

Denkt u mee? 

Om het voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp vragen wij uw hulp. Graag toetsen wij of we nog iets over het hoofd zien of dat we het voorlopig ontwerp verder kunnen brengen naar een definitief ontwerp. U kunt meedenken over de inrichting en beheer van het park. Meedenken kan vanaf vandaag tot zondag 15 januari 2023 via ons online meedenkplatform doemee.leiden.nl. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet

Nathan Edelenbosch
Projectleider Bos van Bosman