Bontekoezone: start werkzaamheden

Hierbij informeren wij u over de start van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Bontekoezone en de aanleg van het oeverpad langs het Rijn-Schiekanaal.

Stand van zaken

U heeft eerder twee brieven van ons ontvangen:

  1. In augustus stuurden wij u een brief over de aanvraag van een kapvergunning voor twaalf bomen in de Bontekoestrook.
  2. In september stuurden wij een brief met de planning van de aanleg van het oeverpad aan het Rijn-Schiekanaal. De bodemonderzoeken zijn inmiddels afgerond en we kunnen inderdaad, zoals in de brief aangegeven, in het eerste kwartaal van 2019 starten met de aanleg.

Definitieve kapvergunning Bontekoezone

De kapvergunning voor het kappen van 12 bomen is op maandag 22 oktober 2018 verleend. De bezwarentermijn is geëindigd op woensdag 5 december 2018. Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Dat betekent dat de bomen zo spoedig mogelijk worden gekapt zodat de werkzaamheden in de Bontekoezone kunnen beginnen. Na de sanering van de grond start de herinrichting van de zone.

Aanplanten van struiken in een deel van de Bontekoezone

Ter voorbereiding op de sanering zijn half november nieuwe struiken aan de achterzijde van de Bontekoezone geplant. Deze struiken zijn neergezet om te zorgen voor voldoende voedsel en beschutting  voor de huismus zodat de graafwerkzaamheden in het voorjaar van 2019 kunnen starten.

Komende werkzaamheden

Nu de kapvergunning definitief is verleend, komen er hekken om de gehele Bontekoezone heen om duidelijk aan te geven dat het een werkterrein is geworden. De werkzaamheden starten met het kappen van 12 bomen waarvoor een kapvergunning is verleend. Daarnaast wordt nog een aantal bomen gekapt die niet kapvergunningplichtig zijn en in slechte staat verkeren.

Door de Bontekoezone loopt een water- en gasleiding. Eigenaar Liander zal, voorafgaande aan de sanering, een deel van een gasleiding verleggen en vernieuwen. Dunea werkt aan de waterleiding. De waterleiding die in de Bontekoezone ligt wordt bij de saneringswerkzaamheden verwijderd.

Sanering en herinrichting van de Bontekoezone

Als de gasleiding in de Bontekoezone is vernieuwd door Liander, kunnen de sanerings-werkzaamheden starten. De verwachting is dat dit begin 2019 is. De aannemer van de sanering is ook de aannemer die de herinrichting van de Bontekoezone uitvoert.

Wat merkt u van de werkzaamheden in de Bontekoezone?

Zoals altijd bij bouwwerkzaamheden kunt u als omwonende enige geluidshinder ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het bouwverkeer zal via de Willem Barentszstraat het werkterrein bereiken. Tijdens de sanering zal het personeel van de aannemer zorgvuldig te werk gaan en zal uit voorzorg beschermende kleding dragen. Omwonenden lopen geen risico’s.

Aanleg oeverpad aan het Rijn-Schiekanaal

In het eerste kwartaal van 2019 start de gemeente Leiden met de aanleg van het oeverpad aan het Rijn-Schiekanaal. Er zal een 1,20 m breed halfverharding pad worden aangebracht, aansluitend aan de boothalte die de Provincie Zuid-Holland heeft aangelegd. Ook komen er drie bankjes te staan en worden er twee prullenbakken geplaatst. Deze prullenbakken kunnen tevens worden gebruikt om hondenpoep in te werpen.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze brief of wilt u andere informatie? Neem dan contact op met Chantal Fallaux, projectmedewerker via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

namens het projectteam Groen Zeeheldenbuurt

Petra Tempelaars

Projectmanager