Bontekoezone - aanvraag kapvergunning

Met deze brief informeren wij u over de vergunning die wij gaan aanvragen voor het kappen van twaalf bomen ter voorbereiding op de sanering en de herinrichting van de Bontekoezone.

Wat vooraf ging

In maart lieten we u per brief (kenmerk 2018-049, zie www.leiden.nl/bewonersbrieven) weten dat er op een aantal locaties in de bodem van de Bontekoezone asbest is aangetroffen. Onderzoek laat zien dat het een vaste vorm van asbest is die geen gezondheidsrisico’s veroorzaakt. In overleg met de Omgevingsdienst is daarna nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om te kunnen bepalen wat er moet gebeuren om de Bontekoezone te kunnen herinrichten.

Sanering noodzakelijk

Omdat bij de herinrichting de grond ‘geroerd’ zal worden, is de kans aanwezig dat hierbij asbest naar boven komt. Om alle risico’s uit te sluiten is het noodzakelijk dat het asbest wordt opgeruimd. Het asbest bevindt zich ook bij het wortelgestel van de bomen. Een gecertificeerd bureau heeft bekeken of het asbest verwijderd kan worden zonder de betreffende bomen te beschadigen of dat het mogelijk is deze bomen te verplanten.

Resultaat bomenonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat van de 77 bomen die in de Bontekoezone staan, er zich 19 in het te saneren gebied bevinden en niet kunnen blijven staan of verplant kunnen worden. Deze bomen zullen dus helaas gekapt moeten worden. Daarvan hebben 12 bomen, gemeten vanaf 130 cm. van de grond, een stam met een omvang groter dan 45 cm. Voor de kap van die bomen moet eerst een kapvergunning worden aangevraagd. Voor de overige bomen hoeven we geen kapvergunning aan te vragen.

De wet schrijft voor dat als je bomen kapt, je deze moet compenseren. Wij willen dat doen door 83 bomen in het nieuwe ontwerp voor de Bontekoezone te planten.

Vervolgstappen

De aanvraag voor een kapvergunning neemt minimaal acht weken in beslag, met een mogelijke uitloop van zes extra weken. Afhankelijk van mogelijke bezwaren tegen deze kap kan er op zijn vroegst in september 2018 een kapvergunning verleend worden. Als we deze vergunning krijgen, gaan we in het laatste kwartaal van dit jaar de bomen kappen. Hierna kunnen we starten met de sanering. De herinrichting van de Bontekoezone gaat daarna van start.

Op het moment dat de uitslag van de aanvraag voor een kapvergunning binnen is, informeren wij u wederom over de vervolgstappen.

Proefsleuven

De afgelopen tijd zijn er ook proefsleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Hieruit is naar voren gekomen dat er geen kabels en leidingen in de weg liggen, waardoor we de Bontekoezone in kunnen richten zoals is afgesproken en vastgelegd. Het definitieve ontwerp is te vinden op www.leiden.nl/zeeheldenbuurt.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager