Boisotkade - plaatsen parkpoort 17 Singelpark

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden rond het plaatsen van de Singelpark Parkpoort.
De werkzaamheden voor het plaatsen van deze poort zullen waarschijnlijk 1 dag duren. Bij werkbaar weer, wordt de poort geplaatst op vrijdag 8 februari 2019.

Werkwijze

Het werkgebied wordt afgezet met evenementenhekken. De plek waar de poort komt te staan wordt opengegraven, er wordt een fundering geplaatst en daarop wordt de parkpoort gemonteerd. Na plaatsing wordt de grond rondom de poort weer hersteld en alles netjes achtergelaten.
De uitvoerder GKB Groep en de gemeente proberen de overlast van de werkzaamheden beperkt te houden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectleider Singelparkroute
Gemeente Leiden