Boerhaavelaan - voorlopige aanwijzing locatie ondergrondse containers

De gemeente Leiden wil zo veel mogelijk containers ondergronds brengen. Na de restafvalcontainers willen we nu ook de glas-, papier- en textielcontainers ondergronds brengen. De meeste van deze containers komen op dezelfde plek waar nu de bovengrondse containers staan. Op een enkele plek kunnen de containers niet op de bestaande locatie ondergronds gebracht worden. Hier zijn nieuwe locaties voor aangewezen.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen. Daardoor kunnen niet overal ondergrondse containers komen. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie gekozen. Hierbij bent u in de gelegenheid te reageren op deze locatie.

Straatnaam / t.h.v.

papier

glas

textiel

totaal

Boerhaavelaan t.h.v.  182

2

1

1

4

Plattegrond met locatie

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 9 november 2018 in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 9 november tot 21 december 2018 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. de heer R. Veelenturf, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze locaties ondergrondse containers glas papier en textiel Boerhaavelaan’.

Voorbereidende werkzaamheden

Terwijl de zienswijzeprocedure loopt, doen wij alvast vooronderzoeken. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van grondboringen. Ook worden er proefsleuven gegraven om exact te weten waar kabels, leidingen en andere obstakels onder de grond liggen. De werkzaamheden worden verricht op de voorlopig aangewezen locatie.

Parkeren, verkeershinder

Het kan voorkomen dat u tijdens deze onderzoeken tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren of dat u moet omrijden. Wij vragen hiervoor om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer