Boerhaavelaan - ondergrondse containers

In de brief met kenmerk 2018-219 van 5 november 2019 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel op de Boerhaavelaan ter hoogte van nummer 182. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 21 januari 2019 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de locatie voor ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en textiel, definitief aan te wijzen.

Straatnaam

papier

glas

textiel

totaal

locatienummer

Boerhaavelaan t.h.v. nummer 182

2

1

1

4

019

Plattegronden met definitieve locatie inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen tot 8 maart 2019 ter inzage in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden