Boerhaavelaan-Mariënpoelstraat - brandgang bewonersavond

Hierbij nodigen wij u uit voor de komende bewonersavond op dinsdag 9 juli 2019.

Grondwater en regenwater in openbaar gebied

Verschillende bewoners van Boerhaavelaan 4-42 en Mariënpoelstraat 1-43 hebben bij de gemeente melding gedaan van wateroverlast in de brandgang en/of in achtertuinen van de woningen. Na regenval blijft er voor een lange(re) periode water staan.

De brandgang en de achtertuinen zijn particulier eigendom en de gemeente heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid, tenzij de wateroverlast wordt veroorzaakt door andere factoren.
De gemeente heeft daarom onderzocht of de wateroverlast te maken kan hebben met de grondwaterstand of de verwerking van het regenwater in het rioleringssysteem van het omliggende openbaar gebied (straatzijde). Uit dit onderzoek zijn geen grondwaterproblemen naar voren gekomen. Ook voldoet de riolering aan de uitgangspunten van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018.

Nader onderzoek

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft inmiddels het onderzoek uitgevoerd en hierover een notitie geschreven. Deze notitie willen we graag met u bespreken.

Bewonersavond

Tijdens deze avond zal Royal HaskoningDHV u informeren over deze notitie.

U bent welkom op:

Datum: dinsdag 9 juli 2019
Tijd: 19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie: Nieuwe energie, Wattzaal: 3e Binnenvestgracht 23, 2312 NR Leiden

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rick Chaudron
Beheerder Riolering