Boerhaavelaan - aansluiting riool (2020-278)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in de Boerhaavelaan en de Mariënpoelstraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bij de nieuwbouw aan de Boerhaavelaan zijn in de laatste fase. De nieuwbouw wordt aangesloten op het rioolnet van Leiden. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen, is het nodig de weg gedurende de werkzaamheden af te sluiten. Uw woning/pand blijft bereikbaar.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 20 juli. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 24 juli. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer