Bloemstraat - onderhoudswerkzaamheden

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Bloemstraat.

Werkzaamheden

In de Bloemstraat is in het midden van de bestrating een gootconstructie met afvoerputten aangelegd. Deze putten worden vervangen door andere putten waarvan de roosters minder diep zijn. Ook de goot in de bestrating wordt hierop aangepast en komt zo minder diep te liggen. Hierdoor ontstaat een rustiger straatbeeld en een betere situatie voor voetgangers, kinderen en mindervaliden. De overige bestrating blijft zoals deze is.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 18 februari 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 februari 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

De woningen en panden blijven bereikbaar voor voetgangers.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u (uw) kinderen hierop attent maken?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer