Bloemistenlaan - stand van zaken woningbouwplan (2020-197)

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel, aan de Bloemistenlaan, staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld. Op 12 september 2019 is het plan gepresenteerd tijdens een informatieavond. De afgelopen periode hebben de ontwikkelaar en de gemeente overlegd met belanghebbenden en het plan verder uitgewerkt. Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van het project.

Ontwerpwijzigingsplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Bloemistenlaan 50a - 51’ vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 33 woningen en een ondergrondse (half verdiepte) parkeerkelder mogelijk, op de locatie waar nu twee bedrijfspanden zijn gevestigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals in het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidelijke Schil’ is opgenomen. Het betreft een wijzigingsplan conform artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 22 mei 2020 t/m donderdag 2 juli 2020 digitaal en analoog ter inzage op het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 uur. Een digitale versie van het ontwerp is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.leiden.nl/bestemmingsplannen.
Vanaf 25 mei is er informatie over het plan te vinden op de website van Interegion Groep www.interegion.nl 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan worden ingediend bij het college van B&W van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer Z/20/1518250 zienswijze ontwerpwijzigingsplan Bloemistenlaan 50a - 51. Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Maak voor het indienen van een mondelinge zienswijze eerst een afspraak via tel. 14 071.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over het plan verwijzen we naar bijgevoegd document (pdf, 841 kb).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via 14 071 (ma t/m vr 8:30-17:00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maarten van Oosterom
Projectleider Gemeente Leiden

Richard Bredewold
Directeur Interegion Groep