Bloemistenlaan - inloopavond ontwikkeling voormalige tegelhandel en wasserij

De panden van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan staan al geruime tijd leeg. Eigenaar Het Bleekveld BV heeft het plan om op deze locatie 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren. Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep ingeschakeld.

Uitnodiging inloopavond

De gemeente Leiden en de Interegion Groep nodigen u hierbij graag uit voor een inloopavond over de ontwikkeling aan de Bloemistenlaan.

  • Datum: donderdag 12 september 2019
  • Tijd: 19.00 - 20.30 uur vrije inloop
  • Locatie: voormalige Tegelhandel, Bloemistenlaan 50

Doel en opzet van de inloopavond

Tijdens de avond willen we omwonenden en andere belanghebbenden informeren over het plan.

U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen wanneer u wilt om de plannen te bekijken, vragen te stellen of uw mening kenbaar te maken aan vertegenwoordigers van Interegion Groep en de gemeente Leiden.

Wat doen we met uw reacties?

Aan de hand van de inbreng uit de inloopavond en in afstemming met de gemeente Leiden wordt het bouwplan door de Interegion Groep verder uitgewerkt. De gemeente start de noodzakelijke planologische procedures, vanwege de  wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan Zuidelijke Schil is opgenomen voor deze locatie. Dan is het ook nog mogelijk zienswijzen in te dienen.

Meer informatie

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Maarten van Oosterom, projectleider Gemeente Leiden en Richard Bredewold, directeur Interegion Groep