Blekerspark - bodemonderzoek

Voor het Blekerspark heeft de gemeente, in het kader van het Singelpark, samen met omwonenden een herinrichtingsplan gemaakt (zie ook www.leiden.nl/singelpark).

Voordat de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting kunnen beginnen, laat de gemeente een deel van de bodem van het Blekerspark onderzoeken.

Dit om te zeker weten of er blindgangers (explosieven die niet zijn afgegaan)  uit de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven.

Het onderzoek vindt plaats op maandag 29 juli van 07.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Waarom zouden er explosieven kunnen liggen?

Op de hoek van de Herensingel en de Kooilaan lag het station Heerensingel van het spoor Hoofddorp-Leiden. Na de sluiting van deze lijn op 1 januari 1936 bleef het terrein in gebruik voor de overslag van goederen.

In de Tweede Wereldoorlog waren hier Duitse V2-raketten opgeslagen. De Engelsen wilden deze onschadelijk maken, maar vergisten zich in de locatie en lieten hun bommen vallen nabij de St. Josephkerk. Mogelijk zijn er toen explosieven in het Blekerspark terecht gekomen, maar heel waarschijnlijk is dat niet.

Blindgangers werden meestal direct opgeruimd. Maar omdat we niet zeker weten of dat is gebeurd en of alles is opgeruimd, laten we voor de zekerheid de bodem onderzoeken.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Advies- en ingenieursbureau RPS uit Leerdam (gespecialiseerd in dit soort onderzoek) brengt met geavanceerde apparatuur (o.a. metaaldetectoren en digitale detectie) de bodem in kaart. Hierbij wordt gekeken of de bodem verstoord is met metalen. Als er verstoringen worden aangetroffen, wordt er handmatig of met een beveiligde graafmachine gezocht of het om niet-ontplofte explosieven gaat. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat er restanten liggen van wél ontplofte bommen.

Een deskundige beoordeelt de vondsten en bepaalt of er vervolgwerkzaamheden nodig zijn.

Vervolg

Wij stellen u via een bewonersbrief op de hoogte indien er verstoringen worden aangetroffen. Wanneer u niets meer van ons hoort, is er ook niets aangetroffen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

U vindt ook veel informatie op we website van RPS: www.rps.nl.

Met vriendelijke groet,

Marloes van der Meer
Projectleider Blekerspark