Bizetpad - uitnodiging nieuwe bijeenkomst ontwikkeling leegstaande school

Eerder deze maand nodigden wij u uit voor een inloopbijeenkomst op 16 juli 2019 voor het Bizetpad. U heeft daarvoor een brief ontvangen. Wegens de vakanties hebben wij besloten om de bijeenkomst te annuleren en te verplaatsen naar september.

Inhoud bijeenkomst

Woningstichting Ons Doel heeft het initiatief genomen om voor de locatie van de leegstaande school tussen de appartementen aan het Pergolesipad en zorgflat De Parelvissers een plan te ontwikkelen. Het plan is 80 tot 100 woningen te realiseren. Daarnaast wordt onderzocht of bijzondere doelgroepen en twee scoutingclubs een plek kunnen krijgen in het plan.

Tijdens de avond lichten we toe wat de gemeente doet en wat Ons Doel doet. We willen samen met u de uitgangspunten, aandachtspunten en suggesties bespreken. Dit nemen de gemeente en Ons Doel als input mee voor de Nota van Uitgangspunten. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken op:

  • Nieuwe datum: Dinsdag 10 september 2019
  • Tijd: 19.30 uur start inloopbijeenkomst, 21.00 uur einde
  • Locatie: Wijkrestaurant Parelvissers, Bizetpad 8, Leiden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, u kunt op ieder moment binnen lopen. We zien u graag dinsdag 10 september verschijnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bart Gerrits
Projectleider ontwikkeling Bizetpad