Bizetpad - uitnodiging bijeenkomst ontwikkeling leegstaande school

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst over de ontwikkeling van het Bizetpad. Het gaat om de locatie van de leegstaande school tussen de appartementen aan het Pergolesipad en zorgflat De Parelvissers. De ontwikkeling behelst de realisatie van circa 80 tot 100 woningen. Daarnaast wordt onderzocht of bijzondere doelgroepen en 2 scoutings een plek kunnen krijgen in het plan.

Uitnodiging bijeenkomst

Woningstichting Ons Doel heeft het initiatief genomen voor dit project en wil een plan ontwikkelen. Tijdens de avonden lichten we toe wat de gemeente doet en wat Ons Doel doet. Samen met u gaan we de uitgangspunten, aandachtspunten en suggesties verkennen die de gemeente en Ons Doel als input mee willen nemen voor de op te stellen Nota van Uitgangspunten. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken op:

  • Datum: Dinsdag 16 juli 2019
  • Tijd: 19.30 uur ontvangst, 19.45 uur start bijeenkomst, 21.00 uur einde
  • Locatie: Wijkrestaurant Parelvissers, Bizetpad 8, Leiden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. We zien u graag dinsdag 16 juli verschijnen.

Volgende stappen

Gemeente Leiden en Ons Doel nemen uw suggesties en aandachtspunten zoveel mogelijk mee in het ontwerptraject. Het resultaat daarvan wordt getoond tijdens een tweede bijeenkomst in september. Zo ontstaat een ontwerp waarbij rekening is gehouden met uw inbreng Alle stappen die bij het ontwerpproces horen, worden toegelicht tijdens de avond op dinsdag 16 juli.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bart Gerrits,
Projectleider ontwikkeling Bizetpad