Bewonersbijeenkomst (22022-160-Z)

Op 11 juli 2022 heb ik u met een brief op de hoogte gebracht van de sluiting van het pand aan de Sparrenrode. Het pand is sinds 8 juli jongstleden gesloten in verband met een beschieting van deze woning op 7 juli 2022. Een dergelijke gebeurtenis heeft een negatief effect op de openbare orde en veiligheid. Ik kan mij voorstellen dat u vragen en mogelijk ook zorgen heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis. De gemeente organiseert daarom op donderdag 28 juli aanstaande een bewonersbijeenkomst, waarbij gelegenheid is om vragen te stellen en eventuele zorgen met elkaar te delen. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17:30 tot 18.30 in het Stadskantoor (LEVEL-gebouw, Bargelaan190).

Helaas zal ik er vanwege het reces persoonlijk niet bij kunnen zijn, maar ik hecht eraan dat deze bijeenkomst op korte termijn plaatsvindt. Julius Terpstra, wethouder en locoburgemeester zal mij vervangen. Ook zullen vertegenwoordigers van de gemeente (o.a. wijkregisseur), de politie, woningcorporatie, Ons Doel en Slachtofferhulp aanwezig zijn om u te woord te staan. Inhoudelijke vragen over het strafrechtelijk onderzoek zullen nog niet beantwoord kunnen worden, omdat het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie nog niet is afgerond.

Aanmelden en contact

Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst kan via een email aan: veiligheid@leiden.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken als u nog vragen heeft over de bewonersbijeenkomst. Heeft u andere vragen, neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Leiden, via tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of via het formulier op www.leiden.nl/contact.

Hoogachtend,
drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden