Beukenrode - renovatie speelplek 2021-014

In juli 2020 stuurden wij u een brief, waarin wij u vroegen naar uw wensen voor de speelplek aan de Beukenrode.

Mede op basis van uw reacties heeft  het bedrijf BOERplay een plan opgesteld. De uitvoering daarvan vindt plaats op woensdag 27 januari a.s.

Het plan

Hoe de speelplek eruit komt te zien, kunt u bekijken aan de binnenzijde van deze brief. Hier kunt u zien welk bestaande toestellen blijven staan.

Verder wordt de speelplek groter gemaakt en komt er een nestschommel voor peuters bij. Ook wordt de wip vervangen door een nieuw exemplaar.

Planning

Op woensdag 27 januari 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Mogelijke overlast

Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Marja de Mooij, www.leiden.nl/contact

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen