Bètaplein en Campus (Y)ours - handhaven voetgangersgebied (2023-086)

In juni 2021 hebben we met een brief kenbaar gemaakt dat we werken aan maatregelen om het rijden van motorvoertuigen op het Bètaplein en bij Campus (Y)ours tegen te gaan. Er is gekozen om binnen het bestaande voetgangersgebied te gaan handhaven door het plaatsen van waarschuwingsborden en een kentekenregistratie camera. Met deze brief informeren wij u wat dit voor u betekent.

Waarschuwingsborden

In de week van 10 april plaatsen we borden bij de toegang naar het Bètaplein en Campus (Y)ours. Onder Campus (Y)ours vallen Omegaplantsoen, Deltaweg, Kappakade, Sigmaplantsoen en Epsilonplantsoen. Hierop staan de verkeersregels.

  • Het Bètaplein is een plein waar alleen voetgangers en fietsers mogen komen; andere voertuigen mogen hier niet rijden en kunnen een boete krijgen.
  • Campus (Y)ours is een gebied waar alleen voetgangers en fietsers mogen komen, motorvoertuigen kunnen alleen met een incidentele ontheffing het gebied inrijden. Een camera controleert of u deze ontheffing heeft.

Controle via een camera

Op de kruising van de Lambdakade en het Sigmaplantsoen plaatsen we de camera die de toegang van Campus (Y)ours controleert op gemotoriseerd verkeer. Ook plaatsen we hier een waarschuwingsbord dat aangeeft dat u een incidentele ontheffing nodig heeft om door te rijden en dat u via deze camera gecontroleerd wordt. Op dit moment staat bij deze toegang nog een uitneembaar paaltje. Dit paaltje verdwijnt. Vanaf 17 april 2023 is de camera actief. Heeft u geen incidentele ontheffing dan volgt er automatisch een boete.

Ik wil een incidentele ontheffing aanvragen

Een incidentele ontheffing kunt u alleen aanvragen wanneer u gaat verhuizen, een jaarontheffing is dus niet mogelijk. Op de webpagina gemeente.leiden.nl/verkeersontheffing staat hoe u dit snel kunt regelen. Deze ontheffing staat gekoppeld aan het kenteken van uw motorvoertuig. Dit betekent ook dat bezorgdiensten en andere leveranciers gebruik moeten maken van de laad- en losvakken op het Jotapad en Omikronpad.

Heeft u nog vragen?

Op Kentekenregistratie met camera's - Gemeente Leiden vindt u meer informatie o.a. over handhaving. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Please visit our webpage: www.leiden.nl/lammenschansdriehoek “Nieuws” for the English version of this letter.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Miedema
Projectmanager, gemeente Leiden