Bernhardkade - baggerwerkzaamheden (2019-397)

De gemeente gaat in januari baggerwerkzaamheden uitvoeren in de watergang van de Bernhardkade in Leiden. De werkzaamheden starten op maandag 13 januari en duren ongeveer 1,5 week. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan er van de planning worden afgeweken.

Waterkwaliteit

Het afgelopen jaar zijn er problemen geweest met de waterkwaliteit aan de Bernhardkade. De gemeente wil deze problemen voor zijn, en voert daarom nu al baggerwerkzaamheden uit.

Uitvoering

Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een schuifboot en een mobiele kraan voor overslag in vrachtwagens. Hiervoor is een gedeelte van de brede strook en van de parkeervakken nodig. Die parkeervakken zijn tijdens de uitvoering dan ook niet te gebruiken.

Gevolgen werkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden kunnen mogelijk stankoverlast geven. Wij vragen uw begrip hiervoor en doen ons best stankoverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk

Projectcoördinator

Cluster Beheer