Berlagestraat en de Aerent Bruunstraat - Bomenkap 30 mei (2022-117)

De werkzaamheden voor de duurzame wijkvernieuwing in de Gasthuiswijk zijn in volle gang. Binnenkort gaat Dunea aan de slag in de Berlagestraat en de Aerent Bruunstraat. De waterleiding die daar ligt moet dieper komen te liggen, omdat er een watergang wordt aangelegd. Hiervoor moeten er vier bomen gekapt worden. Op de afbeelding hierboven ziet u om welke bomen het gaat, de blauwe kruizen geven de betreffende bomen aan. Voor het kappen van deze bomen is al een kapvergunning verleend, op maandag 30 mei worden de bomen gekapt.

Werkzaamheden waterleiding

Van 7 tot en met 24 juni werkt Dunea aan het verdiepen van de waterleiding in de Berlagestraat. Dit gebeurt in het groen gearceerde gebied. Doorgaand verkeer is in deze periode niet mogelijk,  dit wordt aangegeven door middel van verkeersborden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Francis Nauman, omgevingsmanager (06-24 91 30 43)

Waar vindt u meer informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Professorenwijk-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/professorenwijkoost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Roodenburgerdistrict’.

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u die stellen aan de omgevingsmanager van het project, Francis Nauman, tel 0624913043.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt

Projectmanager Professorenwijk-Oost