Beppy Nooijstraat - werkzaamheden (2023-301)

Op 27 november start aannemer Sloos en Zoon B.V. met werkzaamheden om de verkeerssituatie bij u in de buurt te verbeteren. In deze bewonersbrief leest u hier meer over.

Aanleiding

In 2019 is aan bewoners van de wijk Stevenshof gevraagd welke fietsroutes als onoverzichtelijk of onveilig worden ervaren. Het kruispunt Beppy Nooijstraat, Esther de Boer - van Rijkstraat en Fien Da La Marstraat is hierbij vaak genoemd. Daarom gaat de gemeente Leiden deze verkeerssituatie verbeteren.

Ontwerp

De afgelopen periode is er een ontwerp gemaakt waarmee de verkeerssituatie wordt verbeterd. Dit ontwerp laten wij graag aan u zien. Het ontwerp is bij deze brief toegevoegd als bijlage en hieronder vindt u de uitleg.

Uitleg ontwerp

Huidige situatie

Langs de Esther de Boer - van Rijkstraat ligt een vrijliggend, in twee richtingen bereden, fietspad. Ter hoogte van het kruispunt Fien Da La Marstraat, Beppy Nooijstraat en Esther de Boer van Rijkstraat kruist het fietspad de rijweg. Als fietsoversteekplaats is deze oversteekplaats onoverzichtelijk en is de voorrangssituatie verwarrend.

Nieuwe situatie

Het nieuwe ontwerp gaat uit van een overzichtelijk kruispunt waarbij de verkeersdeelnemers elkaar beter kunnen zien en op elkaar attent worden gemaakt. Dit heeft tot de volgende maatregelen geleid.

  • De op- en afrit midden op het kruispunt ligt komt te vervallen en wordt verder verplaatst in de Beppy Nooijstraat;
  • Het verkeersplateau wat hiermee ontstaat heeft voor alle verkeersdeelnemers een snelheidsremmende functie en attentie verhogende functie;
  • Alle op- en afritten van het plateau worden voorzien van markeringen. Alle deelnemers van de verschillende richtingen worden er op geattendeerd dat ze een kruispunt naderen;
  • Op alle drie de wegen worden er voor het autoverkeer waarschuwingsborden geplaatst;
  • De beplanting is teruggesnoeid en wordt laag gehouden zodat het zicht van de verkeersdeelnemers onderling beter is.

Meer informatie

Heeft u na het zien van dit ontwerp vragen, of wilt u graag meer uitleg over het ontwerp? Dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Schriftelijk

Per e-mail aan projectleider Sander Ariaans: S.Ariaans@leiden.nl tot en met maandag 20 november 2023.

Telefonisch

U kunt op woensdag 15 november tussen 09.00-10.00 uur en vrijdag 17 november tussen 10.00-11.00 uur telefonisch contact opnemen met de projectleider door te bellen naar 14 071 (keuze nummer 3).

Op locatie

Op donderdag 16 november zijn wij tussen 11.30-12.30 uur aanwezig op de Esther de Boer – van Rijksstraat ter hoogte van huisnummer 37.

Planning en bereikbaarheid

De start van de werkzaamheden is gepland op maandag 27 november 2023 en nemen naar verwachting en afhankelijk van de weersomstandigheden 1 tot 2 weken in beslag.

Tijdens de werkzaamheden zorgt de aannemer ervoor dat uw woning bereikbaar blijft. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden langs de werkzaamheden geleidt. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Met vriendelijke groet,

Sander Ariaans
Technisch Projectleider