Belle van Zuylenstraat - rioolwerkzaamheden (2023-123w)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Belle van Zuylenstraat. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

In de Belle van Zuylenstraat is er een inspectie uitgevoerd in het hoofdriool. Uit deze inspectie zijn 2 breuken in het riool gevonden. Ter hoogte van de kruising Belle van Zuylenstraat met de Carry van Bruggenweg en de Petronella Moensweg. Om te voorkomen dat er hierdoor verzakkingen in de weg ontstaan gaan we deze repareren.

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw riolering gewoon gebruiken. Mocht dit tijdens werkzaamheden toch anders zijn, dan informeert de aannemer u hierover.

Wanneer gaan we dit doen

De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag 22 mei. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 26 mei. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De kruising is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het autoverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Tijdens de spitsuren zijn er verkeersregelaars aanwezig om de schoolgaande kinderen te begeleiden. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Erik Hogewoning

Projectcoördinator Cluster Beheer