Beijerincklaan - ondergrondse containers glas, papier, textiel (2019-378)

Met deze brief informeren wij u over het plaatsen van ondergrondse containers op de Beijerincklaan.

Aanleiding

Voor de inzameling van glas, papier en textiel staan in Leiden op veel locaties bovengrondse containers. Op die plekken waar inmiddels is overgegaan op ondergrondse containers voor het restafval wil de gemeente ook de glas-, papier- en textielbakken ondergronds gaan brengen.

Hiermee verbetert de uitstraling van de openbare ruimte. Nu worden er ondergrondse containers aangebracht op twee locaties aan de Beijerincklaan.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling zal 24 uur per dag draaien en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen om u begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van maandag 9 december tot woensdag 11 december. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer