Beethovenpark - voorlopig ontwerp (2021-186)

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt. Volgend jaar is het Beethovenpark aan de beurt. In deze brief infomeren wij u over het voorlopig ontwerp Beethovenpark.

Samen met de stad

Het inrichten van het Beethovenpark doen wij graag samen met u. De gemeente Leiden is blij dat er zo enthousiast en veelvuldig wordt meegedacht. Het eerste meedenkmoment was in maart 2020. Toen is een eerste inventarisatie gedaan van wensen, zorgen en ideeën voor het Beethovenpark. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het park. Aan de hand van sfeerbeelden en tekeningen zijn suggesties opgehaald. Deze suggesties zijn verwerkt in een schetsontwerp. In de periode van 16 april tot en met 30 april heeft u op het schetsontwerp Beethovenpark kunnen reageren via Doemee.Leiden.nl, of via een papieren enquête.

Veel suggesties verwerkt

De afgelopen weken heeft het projectteam het ontwerp aangepast en de suggesties en ideeën waar mogelijk verwerkt in de volgende versie van het ontwerp. Deze versie noemen wij het voorlopig ontwerp. Er is enorm enthousiast en veelvuldig gereageerd op het schetsontwerp. Met behulp van alle opmerkingen en tips hebben we al een aardig compleet plan kunnen maken. Maar eerst  toetsen we het voorlopig ontwerp graag bij u. U kunt reageren via Doemee.Leiden.nl of via de papieren enquête in de bijlage bij deze brief (alleen bij de papieren brief, die huis-aan-huis verspreid is).

Welke wensen en ideeën zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp?

  • In het nieuwe ontwerp is beplanting ingetekend die verspreid over de seizoenen diverse vruchtdragende, geurende en bloeiende struiken heeft.
  • In het centrale parkdeel staat een aantal nieuwe appelbomen.
  • Naast de bestaande banken zijn ook op nieuwe plekken in het park banken toegevoegd, zowel in de zon als in de schaduw.
  • Drie picknickbanken staan verspreid in het park, waarvan één in het hondenlosloopgedeelte.
  • Voor de honden blijft de situatie straks gelijk aan die van nu. Het losloopveld is duidelijk begrensd door heestervakken en hagen. In combinatie met op de juiste plekken bordjes kan dit geen misverstanden oproepen.
  • Veel ruimte om slingerpaadjes toe te voegen is er niet in dit park. Ons uitgangspunt is om de bestaande situatie te verbeteren. Wel is in het zuidelijke deel van het park ruimte voor een slingerend paadje door het bloemrijke grasland.
  • De rietkraag blijft, maar op een klein gedeelte maken we een opening met lagere oeverplanten. Vanaf het bankje is het water dan te zien.

Alle wensen, zorgen en ideeën en een reactie van de gemeente hierop vindt u op Doemee.Leiden.nl.

Keuze speeltoestellen – apart project

In de eerdere fases van het participatietraject zijn uw wensen, zorgen en ideeën opgehaald voor het spelen in het park. Het onderdeel spelen maakt vanaf nu deel uit van een apart speelplan voor hele Fortuinwijk. De gemeente wil namelijk niet alleen het spelen in het Beethovenpark verbeteren maar ook op de andere plekken in uw wijk. Door één plan te maken voor al het spelen in de wijk wordt het aanbod uiteindelijk beter. Eerder opgehaalde wensen worden in dit project meegenomen. Uiteraard is één van de randvoorwaarden voor het Beethovenpark het behouden van het Verloren Landje. Het uitgewerkte speelontwerp wordt apart met u gecommuniceerd. Wanneer de communicatie/participatie over het spelen plaats vindt hoort u na de zomer.

De nieuwe speeltoestellen worden gelijktijdig met de herinrichten van het park geplaatst.

Samen met Woningbouwvereniging de Sleutels

De vijf appartementsgebouwen in het Beethovenpark zijn eigendom van Woningbouwvereniging   de Sleutels, de stukken park daartussen horen daar ook bij. De gemeente werkt daarom voor de plannen met het Beethovenpark nauw samen met woningbouwvereniging de Sleutels.

Bekijk het voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is door uw hulp al een eind richting het definitief ontwerp. Het is nu tijd om de puntjes op de i te zetten en het ontwerp af te ronden. Wat wilt u nog aan het projectteam meegeven?

U kunt op twee manieren reageren:

  1. Eenvoudig en snel via het online meedenkplatform Doemee.leiden.nl. De pagina over het Beethovenpark is vrijdag 2 juli zichtbaar. U kunt tot en met maandag 19 juli meedenken over het voorlopig ontwerp en uw reactie daar achter laten .
  2. Door de bijlage bij deze brief te voorzien van antwoorden (alleen bij de papieren brief die huis-aan-huis verspreid is). U kunt uw antwoorden tot en met maandag 19 juli mailen naar s.van.der.laan@leiden.nl of inleveren bij Kringloopbedrijf Het Warenhuis, Wagnerplein 11.

Het vervolg

De eventuele suggesties op het voorlopig ontwerp worden verwerk tot een definitief ontwerp. In augustus wordt het ontwerp definitief vastgesteld en op DoeMee geplaatst. Naar verwachting worden de werkzaamheden vanaf begin 2022 uitgevoerd, de exacte planning daarvan is wel afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment U ontvang hierover nog een brief.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan

Projectmanager

Gemeente Leiden

Zuidwest op zijn best

We werken aan een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Meer weten over alle projecten en initiatieven in Leiden Zuidwest? Kijk op: www.leiden.nl/zuidwest.